Pravidla

1. Inzertní server NetBazar.eu (dále také jen server) je zakázáno jakkoliv poškozovat.

3. Server umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů (dále jen Uživatelů). Na serveru Do Bazaru je zakázána inzerce firem, např. se nesmí inzerovat reklama na konkrétní subjekt (firma jako celek - např. realitní kancelář), ale pouze konkrétní zboží – například nabízená nemovitost. Firma může tedy nabízet své zboží, které prodává neopakovaně. Za firmu se považuje i fyzická osoba nabízející opakovaně nové zboží různých barev a typů. Pro firmy se nabízí jiný druh zviditelnění na serveru. Zákaz platí i na opakované poptávky, výkupy. Například realitní kancelář poptává byty nepřetržitě, čili může inzerovat pouze konkrétní nabídky.

Nesmí se zde inzerovat webové stránky a inzerce:
•    Mutilevel a provizních systémů
•    kopírování letáků, dopisů, disket, vkládání letáků do obálek a podobné podvodné systémy
•    kopírování disket, CD, DVD
•    prodej zboží, které by podstatou prodeje či kopírování porušilo autorská či jiná licenční práva
•    inzerce firem nebo www stránek (inzerovat je možné pouze produkt)
•    léky, léčiva a přípravky, které nesmějí být prodávány bez receptů jakýmkoli způsobem a porušují práva ČR
•    erotických inzerátů (platí i pro livechaty a tancování)
•    pracovních příležitostí, které jsou typu "hledáte práci? poradíme Vám jak vydělat .. napište mi na e-mail"
•    pracovních příležitostí u kterých není přesně určeno o jakou práci se jedná popř. jaká firma pracovní místo zajišťuje
•    emailingu a jiných bezpracných výdělků
•    prací, jejichž podmínkou je poplatek předem
•    inzeráty typu: "Zhubněte 2kg během týdne". U takovýchto inzerátu je nutno připsat např. "Více informací naleznete na mnou uvedené www stránce" apod.
Inzeráty bez dalších důležitých informací budou administrátorem smazány.


Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti uživatele upozornit. Pokud podáte dva stejné inzeráty, bude starší vymazán.4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, pravidly NetBazar.eu nebo dobrými mravy.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám serveru NetBazar.eu.

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 45 dnů. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl (Registrovaným uživatelům zůstane jejich účet nedotčen, bude smazán pouze daný inzerát). Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.

7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu. Uživatel souhlasí se zveřejněním všech údajů poskytnutých při registraci či vkládání inzerátů třetí straně. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit poskytnuté údaje pro potřeby dalších inzertních serverů, čímž se snaží zvýšit účinnost inzerce.

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, získaných nelegálním proniknutím do systému stránek, či zneužití třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb na NetBazar.eu ani za způsob jakým služby na NetBazar.eu využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru NetBazar.eu. Provozovatel neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb NetBazar.eu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb NetBazar.eu věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby NetBazar.eu mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. V takovém případě si provozovatel vyhrazuje právo na změny „Pravidel systému“, které nabývají účinnosti s okamžitou platností.

14. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost služby NetBazar.eu (nedostupnost serveru, výpadek internetového spojení,...).

15. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách či nabídkách.

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Copyright © 2022 NetBazar.eu. Všechna práva vyhrazena.