Chyba
  • XML Parsing Error at 1:52. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:117. Error 9: Invalid character

Npov?da inzertnho serveru NetBazar.eu

1. Jak vloit inzert

Inzert vlote p?es nabdku Vloit inzert. Tu naleznete v horni nebo ve spodni navigaci.

Nejd?ve vyberete kategorii, do kter chcete inzert vloit. po vb?ru kategorie se vm zobraz formul? pro zadn inzertu.

lut? podbarven pole jsou povinn (je nutn je vyplnit). Ostatn pole nemuste vypl?ovat, ovem doporu?ujeme pro v?t informovanost, kterou inzert zjemci pod.

K inzertu m?ete vloit a 4 obrzky - pomoc tla?tka Prochzet vyberete obrzek uloen ve svm po?ta?i.

Pro dokon?en a odesln inzertu muste nejd?ve provst nastaven v zabezpe?en Captcha tak, e posuvnk p?esunete do polohy vpravo. Tm se aktivuje tla?tko pro odesln inzertu, kter po kliknut inzert odele.

2. Jak se registrovat

Zaregistrovat se m?ete p?es nabdku Registrovat. Tu naleznete v horni nebo ve spodni navigaci.

Posta? zadat jmno, uivatelsk jmno, email a n?jak heslo k vaemu ?tu, kter se vytvo? a pod kterm se budete p?ihlaovat.

Po spravn registraci Vm bude doru?en informa?n email.

Registrace m tu vhodu, e budete moci po zadn editovat sv inzerty a tak mte p?ehled nad ji zadanmi inzerty.Copyright © 2024 NetBazar.eu. Všechna práva vyhrazena.